„Svorně k obraně / Defendere Unisono“

Pěší rota pplk. Josefa Otiska je Aktivní zálohou Armády České republiky (AZ AČR). Rota působí primárně na území Moravskoslezského kraje. Byla založena 1. 1. 2004 a je jednou ze 14 teritoriálních pěších rot AZ. Jejími hlavními úkoly jsou ostraha objektů důležitých pro obranu státu (ODOS), pomoc při živelných pohromách a jiných krizových situacích. Nadřízeným stupněm roty je Krajské vojenské velitelství Ostrava.

Aktivní záloha je tvořena dobrovolníky a je součástí ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Legislativa umožňuje operační nasazení vojáka v AZ až na 7 měsíců za rok, mimo ČR jen s výslovným souhlasem dotyčného. Příslušník AZ kombinuje civilní a vojenskou kariéru.

Voják v AZ absolvuje v průběhu roku vojenská cvičení v délce do 6 týdnů. Příslušník, který doposud nevykonal žádnou vojenskou činnou službu, absolvuje ve svém prvním roce základní přípravu v délce do dvanácti týdnů. V současnosti se však jedná o kurz základní přípravy (KZP) v délce 6 týdnu, jenž nováček absolvuje ve Vojenské akademii Vyškov.

KZP je koncipován jako základní vojenský výcvik. V rámci tohoto 6týdenního intenzivního kurzu, v němž jsou uchazeči do řad AZ seznámeni se základními vojenskými principy a povinnostmi vojáka. Zároveň je jim poskytnuto nutné „vojenské vzdělání“ pro výkon své služby a plnění úkolů.

Znak roty

Znak je kruhového tvaru, jenž symbolizuje vzájemně si důvěřující rovnocenný celek, ve kterém mají všichni příslušníci stejná práva a povinnosti. Explodující granát představuje výbuch vlastenectví, nadšení pro společnou věc. Odkazuje k legionářské tradici, konkrétně k rotě Nazdar působící v řadách francouzské Cizinecké legie. Pět plamenů znamená pět čet roty. Dvěma zkříženými staročeskými meči se rota hlásí k historii českého vojenství. Modrá barva značí svobodu. Znak byl uveden v platnost v roce 2006.

Znak Pěší roty pplk. Josefa Otiska (slavnostní, bojový)

UTON se znakem a mottem roty


Činnost příslušníků  Pěší roty pplk. Josefa Otiska

1. Vichřice, Starý Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 2004, 2005

Následkem větrné smrště došlo v oblasti k silnému poškození infrastruktury, okolních urbanizovaných ploch a v neposlední řadě k devastaci  3 milionů m3 vzrostlých dřevin. Zasahující záložníci Moravskoslezského a Zlínského kraje fungovali na vlastní náklady bez organizačního  a materiálového zabezpečení Krajských vojenských velitelství. Starosta obce Starý Smokovec vojákům zajistil ubytování a stravu. Příslušníci roty se v oblasti objevili celkem ve třech turnusech – listopad, prosinec 2004 a duben 2005. Jedná se doposud o jediné nasazení roty v zahraničí.

2. Povodně, Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský kraj, 2009

Další významnější nasazení nastalo při odstraňování masivních škod způsobené povodněmi v obci Jeseník nad Odrou. Opět se jednalo o neoficiální nasazení bez angažovanosti Krajského vojenského velitelství. Záložníci tak operovali s vlastními zdroji, přičemž jim místní samospráva zajistila ubytování a stravu. Techniku jim poskytl záchranný útvar HZS města Hlučín a místní technické služby.


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Aktuality
  • Nábor
  • Historie
  • Fotogalerie
  • Stáhnout
  • Kontakt