Historickým vzorem pro Pěší rotu pplk. Josefa Otiska jsou zejména hrdinské činy Čechoslováků v období první a druhé světové války. Tento odkaz nese rota ve svém znaku, čestném názvu a především ve svých vlastních srdcích.

Rota Nazdar (1. světová válka)

Byla první československá vojenská jednotka působící ve Francii v období 1. světové války. Jednalo se o 1. rotu praporu C 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké legie. Jednotka byla složena převážně z českých dobrovolníků. Vstup do Cizinecké legie byla jediná možnost, jak vytvořit ve Francii zahraniční jednotku. Po vítězných bojích u Arrasu zůstalo 75 bojeschopných mužů, 42 mužů padlo a ostatní byli zranění. Prapor C byl poté rozpuštěn.

2. četa roty Nazdar ve Francii

Pplk. Josef Otisk, MBE (2. světová válka)

Narodil se 30. ledna 1911 v Líšni u Brna do rodiny rolníka. Matka byla v domácnosti a starala se o 14 potomků včetně syna Josefa. V Líšni absolvoval obecnou školu. Vystudoval reálné gymnázium, které musel v minulosti z finančních důvodů přerušit. 1. října 1933 nastoupil základní vojenskou službu. Je absolventem záložní důstojnické školy. Od 1. srpna 1934 začal navštěvovat Vojenskou akademii, kterou ukončil v srpnu 1936 v hodnosti podporučíka. 1. září 1936 nastoupil v hodnosti poručíka k brněnskému pěšímu pluku. Po odchodu z armády se v roce 1939 oženil a stal se otcem dvou dětí. Pracoval jako úředník.

Československý voják a velitel paraskupiny Wolfram

4. prosince 1939 opustil rodnou zemi a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko se dostal do Francie. Po bojích a pádu Francie byl evakuován do Anglie. Zde byl povýšen do hodnosti poručíka. Absolvoval autokurz a kurz Commandos. V hodnosti kapitána prošel parašutistickým kurzem a kurzy velitelů tankových rot a taktiky. Stal se zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu.

8. ledna – 6. února 1943 Sabotážní kurz ve Skotsku

7. února – 12. února 1943 Parašutistický kurz v Ringway (4 seskoky)

15. května – 27. června 1944 Společná příprava Wolframu

Byl hodnocen jako fyzicky a psychicky odolný. Ovládal anglický, francouzský a německý jazyk slovem a písmem. Měl rozhled a všeobecné vzdělání. Byl schopen rychlého rozhodování. Díky své osobnosti a schopnostem byl určen velitelem šestičlenné paraskupiny Wolfram, jejíž členy si sám vybíral.

23. července 1945 byl povýšen na štábního kapitána a 27. srpna 1945 na majora pěchoty. Stává se velitelem 13. tankové brigády v Přáslavicích a poté ve Šternberku. Po únoru 1948 byl 1. října 1948 propuštěn z armády z důvodů perzekucí komunistického režimu. Pracoval jako zeměměřič až do důchodu roku 1969. Zemřel ve svém bytě na srdeční slabost 10. ledna 1986 ve věku 74 let.

16. října 1990 byl in memoriam povýšen na podplukovníka pěchoty.

Vyznamenání:

1940 - Československý válečný kříž 1939

1940 - MBE, Řád britského impéria třída Member of the Order of the British Empire

1944 - Pamětní medaile čs. armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie

1944 - Československá medaile za zásluhy II. stupně

1945 - druhý Československý válečný kříž 1939

1945 - Československá medaile za chrabrost před nepřítelem

1945 - Československá medaile za zásluhy I. Stupně

1946 - Odznak československého partyzána

1965 - Medaile za zásluhy v boji proti fašismu

Proces udělení čestného názvu, Pěší rota AZ pplk. Josefa Otiska, byl naplněn 21. května 2011 v Darkovičkách, kde připnul syn Josefa Otiska, Petr Kvarda, k praporu pěší roty praporovou stuhu s tímto čestným názvem.

Paraskupina Wolfram

Jednalo se o 6členný paradesantní výsadek vyslaný z Londýna Štábem pro vybudování branné moci (ŠVBM). Jako jediný z výsadků měl za úkol vést bojovou činnost, dále udržovat kontakt s Londýnem a organizovat partyzánské skupiny. Skupina byla vysazena v noci na přelomu 13. a 14. září 1944 v Moravskoslezských Beskydech v prostoru Nytrová - Kotly místo původně plánovaného doskočiště v blízkosti Lysé hory.

Peripetie provázely Wolfram po celou dobu jejich činnosti. Po výsadku byli rozděleni, přišli o rádiový komplet pro kontakt s Londýnem, nevlastnili dostatečné vybavení, čelili konfidentům Gestapa, zradou přišel o život člen skupiny, Josef Bierský, jenž byl zezadu zastřelen a okraden o finanční prostředky paraskupiny partyzánem Stanislavem Kotačkou. Po úspěšném úniku Wolframu z masivního tažení Němců proti partyzánským skupinám, provedla skupina pěší přesun z Kunčic pod Ondřejníkem do Líšně u Brna. V prostoru střední Moravy obnovili diverzní činnost. Prováděli sabotáže ustupujícím německým jednotkám mezi Brnem a Vyškovem. Začátkem dubna 1945 se skupina spojila s postupující Rudou armádou. Tímto Wolfram ukončil svou činnost.

Členové Wolframu: zleva čet. Robert Matula, kpt. Josef Otisk, rtn. Josef Černota,

rtn. Josef Bierský, rtn. Karel Svoboda, rtn. Vladimír Řezníček


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Aktuality
  • Nábor
  • Historie
  • Fotogalerie
  • Stáhnout
  • Kontakt